A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

MMXVIII vol. IX. nr. 1Arcképcsarnok

Baráth Béla Levente
Varga Zsigmond teológia professzor, a Debreceni m. kir. Tisza István-Tudományegyetem 1932/33. évi Rector Magnificusa

Tanulmányok

Pukánszky Béla
Német egyetemi filozófiai hatások Schneller István morálpedagógiai rendszerében

Virágos Márta
Az Egyetemi Könyvtári Bizottság szerepe 1949-ig

Péterffy Árpád
,
Péterffy Pál
Az erdélyi magyar orvosképzés II. rész Marosvásárhely

Surányi Béla
A magyar mezőgazdasági szakoktatás története 1945-ig, különös tekintettel a debreceni agrár-felsőoktatásra

Forrásközlés

Mudrák József
,
Király Sándor
Az egyetemi élet átpolitizálódásának megnyilvánulása 1939-ben Debrecenben – hallgatói feljelentés Tankó Béla ellen és Hóman Bálint levele

Adattár

Mudrák József
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája 1950–1990. X. rész

Visszaemlékezések

Béres Zsuzsa
Kincsek az egyetemen: A titokzatos festmény

Könyvismertetés

Bozzay Réka
Mikonya György: Az európai egyetemek története (1230–1700)

Bozzay Réka
Haraszti Szabó Péter–Kelényi Borbála–Szögi László: Magyarországi diákok a prágai és krakkói egyetemeken 1348–1525, 1–2. kötet

Aktualitás

A szerkesztőség
Négy ablak – a Debreceni Egyetem és a reformáció (Ünnepi megemlékezés – 2017. szeptember 27.)

Burkhard Peter
Svájc budapesti nagykövetének köszöntője

van Hell René
Hollandia budapesti nagykövetének köszöntője

Fekete Károly
A reformáció korának oktatástörténeti hatása Debrecenben

Anttonen Veikko
A reformáció hatásai a gondolkodásmód és erkölcs kialakulására a skandináv térség országaiban