A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

MMXI vol. II nr. 1-2Elöljáróban

Gosztonyi Gergely
ELTE 375 - Beszámoló az ELTE centenáriumáról

A folyóirat Szerkesztőbizottsága
A Debreceni Egyetem centenáriumi előkészületei

Arcképcsarnok

P. Szabó Béla
Bernolák Nándor (1880–1951), a Debreceni M. Kir. Tudományegyetem második rektora

Gesztelyi Tamás
Láng Nándor, az első bölcsész rektor élete és munkássága

Gorilovics Tivadar
Hankiss János (1893–1959) professzor, tudományszervező és -népszerűsítő

Tanulmányok

Krász Lilla
A göttingeni tudáseszmény hatása a 18. századi magyarországi és erdélyi orvoslás területén

Lieli Pál
Brit és amerikai részvétel a debreceni Nyári Egyetemen a II. világháború előtt

Király Sándor
Tanulmányaikat megszakítani kényszerülő hallgatók hazánk egyetemein az 1930-as évek derekán

Oláh János
A szentírástudomány (biblikum) oktatása az Országos Rabbiképző Intézet első 50 évében

Kerepeszki Róbert
Feszültségek az egyetemi templom építése körül 1938-ban

Forrásközlés

P. Szabó Béla
Az 1912. évi XXXVI. törvénycikk „A Debreczeni és a Pozsonyi Magyar Királyi Tudomány Egyetem felállításáról” szövege és miniszteri indokolása

Bozzay Réka
Magyar peregrinusok kölcsönügylete Erlangenben

Mudrák József
A Tisza István-Tudományegyetem karainak beszámoló jelentései az 1944/45. tanévről

Adattár

Mudrák József
A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919–1950 I. rész: Elméleti intézetek

Mudrák József
A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919–1950 II. rész: Klinikák

Könyvismertetés

Megyeri-Pálffi Zoltán
A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete 1833–1923

Mudrák József
Szállási Árpád: Dr. Bókay Zoltán (1885–1955) és a hazai gyermekgyógyászat

Aktualitás

Szabó Béla
Emlékbeszéd március 15-én