A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

MMXIV vol. V. nr. 1–2Elöljáróban

Szilvássy Zoltán
Rektori köszöntő – 2014. szeptember

Arcképcsarnok

Lampé László
Kenézy Gyula a Debreceni Egyetem első orvos-rektora

Szász Gábor
Dr. krassai lovag Kerpely Kálmán (1864–1940) – A magyar növénytermesztés modernizációjának úttörője

Tanulmányok

Szögi László
A Tiszántúl északi részéről származó diákok egyetemjárása külföldön 1292–1918

Király Sándor
Lencz Géza és a vármegyei alap

Magyar Attila
„Dabitur vobis in illa hora” – Kiegészítések Dr. Huzella Tivadar életrajzához

Forrásközlés

Virágos Márta
Az oktatás megindulásának 100 év előtti emlékei

Adattár

Mudrák József
A debreceni KLTE archontológiája II. Matematikai Intézet (1950–1990)

Visszaemlékezések

Virágos Márta
Gyires Béla élete és tudományos munkássága

Kántor Sándorné
A matematikatörténet szerény apostola: Szénássy Barna

Győry Kálmán
Visszaemlékezés Szénássy Barnára

Gaál Botond
Egy kis egyetemtörténet anekdotákban

Könyvismertetés

Lampé László
A 100 éves Debreceni Egyetem egyik fiatal centruma: a 12 éves ötkarú Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Erdeiné Nyilas Ildikó
A „nyíregyházi modellről” intézmény- és pedagógiatörténeti megközelítésben

Aktualitás

Juha Enikő
Memorandum az Egyetemi Levéltár szükségességéről: Kivonat a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség konferencia előadásaiból (2008–2012)

Fekete Károly
Jubileumi programok a 475 éves Debreceni Református Kollégium intézményeiben

Brezsnyánszky László
A többször jubiláló 50 éves Nyíregyházi Főiskola