A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

MMXV vol. VI. nr. 3–4Arcképcsarnok

SZABADFALVI JÓZSEF
Teghze Gyula jogászprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1922/23. tanévi rector magnificusa
GYULA TEGHZE LAW PROFESSOR, THE RECTOR MAGNIFICUS OF ISTVÁN TISZA HUNGARIAN ROYAL UNIVERSITY IN DEBRECEN DURING THE ACADEMIC YEAR OF 1922/23.

MUDRÁK JÓZSEF
Orsós Ferenc orvosprofesszor, a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudományegyetem 1923/24. tanévi rector magnificusa
FERENC ORSÓS PROFESSOR OF MEDICINE, THE RECTOR MAGNIFICUS OF ISTVÁN TISZA HUNGARIAN ROYAL UNIVERSITY IN DEBRECEN DURING THE ACADEMIC YEAR OF 1923/24.

Tanulmányok

HEGYI ÁDÁM
Magyarországi orvostanhallgatók Bázelben készült disszertációinak szerepe a hazai orvostársadalom ismereteinek alakításában a 18. században
THE ROLE OF THE DISSERTATIONS OF HUNGARIAN MEDICAL STUDENTS IN BASEL IN THE KNOWLEDGE DEVELOPMENT OF HUNGARIAN MEDICAL COMMUNITIES IN THE 18TH CENTURY.

MUDRÁK JÓZSEF
Orsós Ferenc professzor és a környezetvédelem
FERENC ORSÓS AND ENVIRONMENT PROTECTION.

KIRÁLY SÁNDOR
A társadalmi mobilitás lehetőségei a Horthy-korszak felsőoktatási rendszerében
POSSIBILITIES OF SOCIAL MOBILITY IN THE HIGHER ADUCATION SYSTEM OF THE HORTY-ERA.

VINCZE TAMÁS
Egy nyugalmazott címzetes rendkívüli egyetemi tanár baráti és tanítványi köre
A HONORARY PROFESSOR EMERITUS AMONG HIS ACADEMIC FRIENDS AND STUDENTS.

KEREPESZKI RÓBERT
Igazoló eljárások a Debreceni Tudományegyetemen
SCREENING PROCEDURES AT THE UNIVERSITY OF DEBRECEN (1945–46).

NEMESSÁLYI ZSOLT
,
TENK ANTAL
Az agrár-felsőoktatás történetéből (Hensch Árpádtól A Debreceni Üzemtani Iskoláig)
A magyaróvári „Nagy Tanári Kar” egyik kiválósága Hensch Árpád* 1847–1913
FROM THE HISTORY OF AGRICULTURAL HIGHER EDUCATION

Forrásközlés

MUDRÁK JÓZSEF
Az 1944 novemberében-decemberében Budapesten felavatott debreceni doktorok
INAGURATION OF DOCTORS IN DEBRECEN IN NOVEMBER AND DECEMBER OF 1944.

Adattár

MUDRÁK JÓZSEF
A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem archontológiája (1950–1990) IV. rész
ARCHONTOLOGY OF LAJOS KOSSUTH UNIVERSITY IV.: INSTITUTE OF HISTORY (1950–1990).

Visszaemlékezések

VINCE LÁSZLÓ
Egyetemi legendárium – emlékek, töredékek a Debreceni Tudományegyetem történetéből
MEMOIRS OF LÁSZLÓ VINCE, PART I.

Könyvismertetés

DIENES DÉNES
,
UGRAI JÁNOS
A Sárospataki Református Kollégium története

Köblös József
A Pápai Református Kollégium diákjai (1585–1861)

Petercsák Tivadar
Az egri Domus Universitatis és Líceum, Oktatás, tudomány, művészet (1763–2013)

Margriet Gosker
,
Monok István
Peregrinus Sum, Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of His 70th Birthday

P. Szabó Béla
„Ernyedetlen szorgalommal…” A Debreceni Tudományegyetem jogász professzorai (1914–1949)

Kovács I. Gábor
,
Takács Árpád
Hit – Tudomány – Közélet, A Debreceni Tudományegyetem Református Hittudományi Kara (1914–1950) professzorainak életrajzi adattára és életútleírása

Aktualitás

DUFFEK MIHÁLY
Debreceni zenetörténet – Az évfordulók tükrében
MUSIC HISTORY OF DEBRECEN – IN REFLECTION OF ANNIVERSARIES.

BÍRÓ NOÉMI
,
SZűCS EDIT
A Debreceni Egyetem Műszaki Karának fél évszázada
50 YEARS OF THE TECHNOLOGY FACULTY OF THE UNIVERSITY OF DEBRECEN.