A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

A GERUNDIUM ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT

Az új weboldal címe:

https://ojs.lib.unideb.hu/gerundium

 

Címleírási és hivatkozási szabályok

(2010. február 1.)

 

Címleírási és jegyzetelési alapelvek

A nemzetközi címleírási gyakorlat alapján ’egy hivatkozás = egy, vesszőkkel tagolt mondat’ elve: minden szakirodalmi vagy forráshivatkozás egyetlen mondatot alkot, ahol minden tag vesszővel van elválasztva egymástól.

A legfontosabb alapelvek a következők:
- A mondaton belül pontot csak rövidítések után lehet, tehát a sorszámnévi értelmező címleíró elemeket is csak vessző követi,
- ha ugyanabban a jegyzetben több címleírás követi egymást, ezeket pontosvesszővel választja el, pont pedig csak a legutolsó címleírást zárja,
- ha a jegyzet a címleírásokon kívül egyéb közlendőt is tartalmaz, azt a ponttal lezárt címleírástól gondolatjel különíti el.

A hivatkozott kiadványok főbb típusainak címleírási módja

1.Monográfiák

Szerző családneve Szerző Keresztneve, Mű címe: Mű alcíme, Kiadás helye, Kiadás éve kiadás (Sorozati cím, sorozati szám [arab]), lapszámtól- lapszámig.

 

Külföldi szerzőnél:

Szerző Keresztneve Szerző családneve, Mű címe: Mű alcíme, Kiadás helye, Kiadás éve kiadás (Sorozati cím, sorozati szám [arab]), lapszámtól- lapszámig.

 

2. Többszerzős tanulmánykötetek

Tanulmánykötet címe. szerk. Szerző családneve Szerkesztő Keresztneve, Szerkesztő családneve Szerkesztő Keresztneve, Kiadás helye, Kiadás éve kiadás (Sorozati cím, sorozati szám [arab]), lapszámtól- lapszámig.

- A cím után és a kötet szerkesztőjének neve előtt, ha az idézett kötet magyar nyelvű szerk, ha angol ed., ha olasz vagy latin vagy francia éd., ha német Hrsg. vagy Hg., szó áll;
- több szerkesztő estében angol könyveknél az ed. helyett az eds. szó áll;
- több szerkesztő estében azok neve között vessző van.

 

3. Többkötetes művek

Tekintet nélkül arra, hogy egyéni vagy többszerzős munkáról, eredeti műről vagy szövegkiadásról van szó, többkötetes munka estében valamennyi típusban ugyanaz az elv érvényesül, így együtt kerül bemutatásra.

- Ha valamennyi kötet ugyanabban az évben jelent meg:

Hivatkozott kötet Szerző családneve Szerzőjének Keresztneve, Mű címe, Kiadás helye, Könyvkiadó neve, Kiadás éve kiadás, Kötetszám [római], lapszámtól- lapszámig.

 

4. Tanulmánykötetben megjelent tanulmányok

- Egyszerzős kötet esetében a szerző neve és a tanulmány címe után egyenlőségjel következik, a szerző nevét . helyettesíti, a tanulmánykötet címét kurziváljuk.

Szerző családneve Szerző Keresztneve, Tanulmány címe = ., Tanulmánykötet címe, szerk. Szerkesztő családneve Szerkesztő Keresztneve, Kiadás helye, Kiadás éve kiadás, lapszámtól- lapszámig.

- Többszerzős kötet estében az egyenlőségjel után közvetlenül következik a tanulmánykötet kurzivált címe, melyet a kötet szerkesztőjének vagy szerkesztőinek a megnevezése.

Szerző családneve Szerző Keresztneve, Tanulmány címe = Tanulmánykötet címe, szerk. Szerkesztő családneve Szerkesztő Keresztneve, Kiadás helye, Kiadás éve kiadás, lapszámtól- lapszámig.

 

5.Periodikákban közölt tanulmányok

 

Szerző családneve Szerző Keresztneve, Tanulmány címe, Periodika Neve, illető évfolyam kötetszáma [arab](évszám), lapszámtól- lapszámig.

- A szerző neve és a tanulmány címe után vessző következik, majd a periodika címe, amelyet nem kurziválunk, de valamennyi szava nagybetűvel kezdődik,
- ha folyóirat nevét a megjelenési év követi, az évfolyam kötetszámának megadása nem kötelező – ha megadjuk előbb a kötetszám[arab] áll, majd szóköz nélkül zárójelben az évszám,
- ha a
folyóirat lapszámozása az évfolyamon belül füzetenként újrakezdődik, a megjelenési évet követő törtjel után arab számmal adjuk meg a füzetszámot,
- ha a lapszámozás félévenként kezdődik újra, a megjelenési évet követő vessző és szóköz után, római számmal adjuk meg a félév számát,
- de használatos még a füzet megjelölésére:

 

Szerző családneve Szerző Keresztneve, Tanulmány címe, Periodika Neve, évszám/évfolyamszám, füzetszám [arab]. sz., lapszámtól- lapszámig.

 

  • a havinál nagyobb rendszerességgel megjelenő periodikák (kétheti-, heti-, napilapok) esetében az évszám után a megjelenési dátum következik, majd vesszővel elválasztva a hivatkozott lapszámokkal zárjuk a címleírást.

 

6. Visszautalások

 

- Ha ugyanannak a szerzőnek közvetlenül egymás után több művét soroljuk fel, akkor a szerző nevének ismétlése helyett a kiskapitálissal szedett Uő. rövidítést használjuk és a rövidítés után a leírást vesszővel folytatjuk, s ezután jön a cím,
- ha közvetlenül megelőzőleg említett lelőhelyre (folyóiratra vagy kötetre) utalunk, akkor az
Uo. rövidítést használjuk (szedése kurzív, ha kötetre és nem kurzív ha folyóiratra utal). Közötte és a lapszám között vessző áll: Uo., 13-14.,
- ha egy korábbi jegyzetben említett műre hivatkozunk, kiskapitálissal kiírjuk a szerző családnevét, a címet pedig kurzivált
i. m. rövidítéssel helyettesítjük: Szerző családneve, i.m., lapszám (a szerző keresztnevét is ki kell írni, ha jegyzeteinkben azonos családnevű szerzők műveire hivatkozunk.),
- ha az illető szerzőnek korábban már több művét is idéztük, az
i.m. rövidítés előtt a szóban forgó mű címének első szavát (szavait) is megadjuk. A kurzívan szedett csonka címet három pont zárja: Szerző családneve, Mű csonka címe …, i.m., lapszám,
- ha egy olyan műre hivatkozunk, amelyet jegyzeteinkben jóval korábban említettünk, célszerű megadni annak a jegyzetnek a számát is, amelyben a teljes címleírás található:
Szerző családneve, jegyzet száma [arab]. „jegyzetben” i. m., lapszám.

 

7. Hivatkozás elekronikus forrásokra

A szabályozás ma még Magyarországon kidolgozatlan, de az egyértelmű visszakeresés elve alapján:

- CD-ROM, DVD esetén

Elektronikus dokumentum neve (elektronikus dokumentum), Kiadás helye, Könyvkiadó neve, Kiadás évekiadás.

 

- URL esetén

Weboldal hivatalos neve, weboldal URL-je, lekeresés dátuma.

 

 

További általános szabályok

A kiemelések (pl. kurziválás) a kiemelendő szövegrészt követő írásjelre is vonatkoznak (pl. a kurzív tagmondat, cím stb. után álló vessző is kurzív).
A jegyzetek index-számát mindig az írásjel után helyezzük el. Például …ahogyan Kraus is írja tavaly megjelent könyvében,5 nehéz megoldást találni… vagy …álláspontja nem vitathatatlan.14
Ha egy szövegből csak részleteket idézünk, a kihagyott részek helyét […] jellel jelöljük.
Az úgynevezett, lásd, illetve és például kifejezéseket ne rövidítsük, viszont a kb., a stb. és a vö. esetében nem nagyon tehetünk mást.
A zárójelek hierarchiája: a kerek (), szögletes [], ferde //.
Ha idézeten belül idézetet kell alkalmazni: A főtikár szerint „elgondolkodtató, hogy a miniszterelnök úr »körülményesnek« nevezte az eljárást”. A tanulságokat…
Számok írásmódja tízezerig: 1351, 9069; tízezer fölött: 32 863, 109 600, 4 667 840
Kilencvenes évek/’90-es évek helyett: 1990-es évek.
Az illetve elé mindig vesszőt teszünk, a stb. elé soha.