ARCKÉPCSARNOK
Csohány János
Simai Erdős József, a negyedik rektor
József Simai Erdős, the Fourth Rector
Letöltés

Absztrakt
Stipta István
Bruckner Győző (1877–1962)
Győző Bruckner (1877–1962)
Letöltés

Absztrakt
Brücher Ernő
Szarvas Pál kémia professzor élete és munkássága
The Life and Work of Pál Szarvas, Professor of Chemistry
Letöltés

Absztrakt

TANULMÁNY
Király Sándor
Az egyetemi testnevelés kialakulása és fejlődése Debrecenben a két világháború között
The Formation and Development of Physical Education at the University of Debrecen Between the Two World Wars
Letöltés

Absztrakt
Mudrák József
A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának hallgatói társadalma (1921–1949)
The Student Community of Debrecen’s School of Medicine (1921–1949)
Letöltés

Absztrakt

FORRÁSKÖZLÉS
P. Szabó Béla
Miniszteri előterjesztés a Nagyszebeni Királyi Jogakadémia megszüntetése tárgyában I. Ferenc József előtt és annak parlamenti előzményei
Ministerial Proposal in the Matter of the Dissolution of the Royal Legal Academy of Law in Nagyszeben Before (I) Franz Josef and its Parliamentary Antecedents
Letöltés

Absztrakt

ADATTÁR
Mudrák József
A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919–1950 III. rész: Klinikák 2.
The Assistant Personnel of the School of Medicine, University of Debrecen, 1919–1950 Part 3: The Clinics 2.
Letöltés

Absztrakt

VISSZAEMLÉKEZÉS
Rácz Márk
Interjú Niederhauser Emillel
An Interview with Emil Niederhauser
Letöltés

Absztrakt
Boleratzky Lóránd
Én is voltam egykor joghallgató – Egy jogászélet főbb állomásai
I Also Used to be a Student of Law: Stages in a Juror’s Life
Letöltés

Absztrakt

KÖNYVISMERTETÉS
Ivancsó Mária
Imre László: Pap Károly (1872‒1954)
Letöltés


Hegyi Ádám: A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai (1575) 1660–1798 (1815)
Letöltés


AKTUALITÁS

A Debreceni Egyetem nyolcvanéves Főépülete (Három rövid beszéd)
Letöltés

Béres Zsuzsa
A Debreceni Egyetem Centenáriumi Év programsorozatának nyitó rendezvénye
The Opening Event of the Series of Programs Commemorating the Centennial of the University of Debrecen
Letöltés

Absztrakt