ELÖLJÁRÓBAN
Fésüs László
Alapítói köszöntő a "Gerundium" Egyetemtörténeti Közlemények című folyóirat indításához
Founder's Words of Greeting
Letöltés

P. Szabó Béla
Folyóiratunk elé
Prolegomena
Letöltés

Gáborjáni Szabó Botond
A gerundium – egy jelkép születésének háttere
The "Gerundium" – the Birth of a Symbol
Letöltés


ARCKÉPCSARNOK
Virágos Márta
A Debreceni m. kir. Tudományegyetem első rektora: Kiss Ferenc (1862–1948)
Professor Ferenc Kiss was the First Rector of the Hungarian Royal University of Arts and Sciences in Debrecen
Letöltés

Absztrakt
Fényes Tibor
Szalay Sándor – a hazai atommagfizikai alap­kutatások elindítója
Sándor Szalay Was the Founder of Basic Research in Nuclear Physics in Hungary
Letöltés

Absztrakt

TANULMÁNY
Bartha Ákos
Egyetemi falukutatás a két világháború között Debrecenben
Exploring Village Communities Between the Two World Wars at the University of Debrecen.
Letöltés

Absztrakt
P. Szabó Béla
Kísérlet a jogösszehasonlítás mint diszciplína bevezetésére a debreceni egyetemen (1927)
An Attempt to Introduce Comparative Law as a Self-Contained Discipline at the University of Debrecen (1927)
Letöltés

Absztrakt

FORRÁSKÖZLÉS
Kiss Ferenc
Rectori beszámoló
Rector’s Report on Debrecen University 1914–1915
Letöltés

Absztrakt
Szállási Árpád
A debreceni tudományegyetem szózata a Trianoni Békeszerződés ellen
Appeal of the University of Debrecen against the Treaty of Trianon.
Letöltés

Absztrakt
Király Sándor
A debreceni tudományegyetem diáksegély­pénztárának (Bursa Academica) alapszabályai
Articles of the Student Relief Fund (Bursa Academica) of the University of Debrecen
Letöltés

Absztrakt
Kerepeszki Róbert
A debreceni tudományegyetem hallgatóinak emlékirata az egyetem megcsonkítása ellen (1933)
The Memorandum of Students against the “Mutilation” of the University of Debrecen (1933)
Letöltés

Absztrakt

ADATTÁR
Mudrák József
Szemináriumok, intézetek, klinikák vezetői és szakelőadók a debreceni tudományegyetemen (1914–1950)
Departments and Institutes, Professors and Teachers at Debrecen University (1914–1950)
Letöltés


KÖNYVISMERTETÉS
Szállási Árpád
Földes István, A Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum Anatómiai, Szövet-és Fejlődéstani Intézetének története (A debreceni orvosképzés nagy alakjai, 23. füzet), Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 2009, 2009. pp.
Book review
Letöltés

Mudrák József
Antik álmok álmodója – Sarkady János életútja, tudományos munkássága, szak­ irodalmi és fordítói tevékenysége (A Debreceni Egyetem tudós professzorai I.) Összeállította, az életrajzot írta, a bibliográfiát, a mutatókat és a függeléket készítette Nemes Zoltán. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2009, 218. pp.
Book review
Letöltés