ELÖLJÁRÓBAN

A Debreceni Egyetem centenáriumi előkészületei
Centenary Preparations at the University of Debrecen
Letöltés

Absztrakt
Gosztonyi Gergely
ELTE 375 – Beszámoló az ELTE centenáriumáról
Budapest’s Eötvös University is 375 years old—Report on ELTE’s Anniversary Celebration
Letöltés

Absztrakt

ARCKÉPCSARNOK
P. Szabó Béla
Bernolák Nándor (1880–1951), a Debreceni m. kir. Tudományegyetem második rektora
Nándor Bernolák (1880–1951), the Second Rector of the Hungarian Royal University of Arts and Sciences in Debrecen
Letöltés

Absztrakt
Gesztelyi Tamás
Láng Nándor, az első bölcsész rektor élete és munkássága
The Life and Work of Nándor Láng, the First Philologist Rector
Letöltés

Absztrakt
Gorilovics Tivadar
Hankiss János (1893–1959) professzor, tudományszervező és -népszerűsítő
Professor János Hankiss (1893–1959), Organizer and Popularizer of Scholarship
Letöltés

Absztrakt

TANULMÁNY
Krász Lilla
A göttingeni tudáseszmény hatása a 18. századi magyarországi és erdélyi orvoslás területén
The Impact of the Göttingen Ideal of Knowledge in the Area of Healing with Reference to Hungary and Transylvania in the 18th Century
Letöltés

Absztrakt
Lieli Pál
Brit és amerikai részvétel a debreceni Nyári Egyetemen a II. világháború előtt
British and American Participation at the Debrecen International Summer School before World War Two
Letöltés

Absztrakt
Király Sándor
Tanulmányaikat megszakítani kényszerülő hallgatók hazánk egyetemein az 1930-as évek derekán
Concerning University Students Forced to Interrupt Their Studies in Hungary in the Middle of the 1930's
Letöltés

Absztrakt
Oláh János
A szentírástudomány (biblikum) oktatása az Országos Rabbiképző Intézet első 50 évében
Teaching Scriptural Scholarship (Biblical Studies) in the First 50 Years of the National Institute of Rabbinical Training
Letöltés

Absztrakt
Kerepeszki Róbert
Feszültségek az egyetemi templom építése körül 1938-ban
Tensions Involving the Construction of the University Church in 1938
Letöltés

Absztrakt

FORRÁSKÖZLÉS
P. Szabó Béla
Az 1912. évi XXXVI . törvénycikk „a debreczeni és a pozsonyi magyar királyi tudomány egyetem felállításáról” szövege és miniszteri indokolása
The Text and Ministerial Preamble of Article XXXIV of 1912 ”About the Foundation of Hungarian Royal Universities in Debreczen and Pozsony”
Letöltés

Absztrakt
Bozzay Réka
Magyar peregrinusok kölcsönügylete Erlangenben
The Loan Transaction of Peregrine Students in Erlangen
Letöltés

Absztrakt
Mudrák József
A Tisza István-Tudományegyetem karainak beszámoló jelentései az 1944/45. tanévről
The Report s of the Faculties of the Academic Year of 1944–1945
Letöltés

Absztrakt

ADATTÁR
Mudrák József
A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919–1950
The Teaching-Assistant Staff of the Faculty of Medicine, University of Debrecen, 1919–1950
Letöltés

Absztrakt
Mudrák József
A Debreceni Tudományegyetem Orvostudományi Karának tansegédszemélyzete 1919–1950
The Assistant Personnel of the Medical School of the University of Debrecen, 1919–1950
Letöltés

Absztrakt

KÖNYVISMERTETÉS
Megyeri-Pálffi Zoltán
A Pécsi Püspöki Joglyceum emlékezete 1833–1923
Letöltés

Mudrák József
Szállási Árpád: Dr. Bókay Zoltán (1885–1955) és a hazai gyermekgyógyászat
Letöltés


AKTUÁLIS
P. Szabó Béla
Emlékbeszéd március 15-én
Official Speech, March 15, 2010.
Letöltés

Absztrakt